Beyin Gelişimi İçin “DHA” Oranı Yüksek Olan Balık Yağı İçmek Gerekiyor

Kendinizin veya çocuğunuzun hafıza, zeka ve konsantrasyonunu önemsiyorsanız, birinci sıraya “DHA”miktarı yüksek olan “BALIK YAĞI”nı koymalısınız.

Balık yağının içindeki DHA (docosahexaenoic acid) beyni geliştiren çok önemli bir yağ asitidir. Direkt olarak anne sütünden veya balık yağından alınmaktadır. Beynin % 50 – 60’nın “DHA” içeren yağdan oluştuğu gerçeği, neden balık yağının içindeki DHA miktarının önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
 

Yapılan yeni bir bilimsel çalışma, ilaçların negatif etkilerine karşı çok hassas olan bir grup için, balık yağı kullanımının çok güvenilir ve etkili olduğunu ortaya koymuştur.

İlaçların negatif etkilerine karşı çok hassas olan bu grup hamile anne adayları ve onların bebekleridir. Hamile annelerin ve onların bebekleri için hiçbir yan etkisi olmayan balık yağının içindeki DHA şüphesiz tüm çocukların ve öğrencilerin beyin gelişimi için de çok önemlidir.
 
Bu çalışmaya göre, balık yağı prematüre bebek doğumu olasılığını ve prematüre bebeğin hastanede kalma süresini (en az bir ay kadar) aşağı düşürmektedir. İnsan beyninin % 50 – 60’ının DHA‘dan oluşmasından dolayı, anne rahmindeki bebeğin beyin gelişimi için annenin yeteri kadar DHA oranı yüksek balık yağı alması da çok önemlidir.

Bilim adamları kandaki yüksek DHA oranını çocuklardaki yüksek zeka, güçlü hafıza ve iyi konsantrasyon seviyeleriyle ilişkilendirmektedirler. Kansas Üniversitesi Tıp Merkezi Gıda ve Beslenme departmanına göre çocuklar için çok önemli olan bu yağ asiti anne rahmindeki bebeklerin beyin gelişimleri için de çok kritiktir.
 
Kansas Üniversitesi’nde yapılan bu çalışmada hamilelik döneminde anne adaylarına verilen DHA‘nın etkisi ölçülmüştür. 20 haftadan daha az süredir hamile olan 350 anne adayına her gün 600 miligram DHA verilmiştir. Bu anne adaylarının yarısına her gün 600 mg DHA verilirken, diğer yarısına sahte DHA (placebo) verilmiştir. Elde edilen sonuç şudur;

Her gün 600 mg gerçek DHA alan anne adaylarının dünyaya prematüre bebek getirme olasılıkları diğer kontrol grubuna göre çok düşük olmuştur. Ayrıca gerçek DHA alan grubun bebekleri diğerlerine göre daha ağır (ortalama 150 gr.), daha uzun boylu ve daha büyük baş çevresi boyutuna sahip halde dünyaya gelmişlerdir. Tüm bu göstergeler daha sağlıklı bebek kriterleridir.

Bebek sahibi anneler bebeklerini emzirirken de DHA’sı yüksek balık yağı almalıdır. Bebekler doğumdan ilk altı aydan sonra ve bebeğin anne sütünden kesilmesinden sonra DHA’sı yüksek balık yağı ile desteklenmelidir. Bebeğin doğumundan beş yaşına kadar beyin boyutunun ortalama üçbuçuk katına kadar büyüdüğünü unutmayınız.

7 ile 9 yaş arasındaki çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada, günde 600 mg’ın üzerinde DHA verilen çocuklarda okuma, hafıza ve davranışsal gelişmede olumlu ilerlemeler görülmüştür.
Yine 7 ile 9 yaş arasındaki çocuklarda yapılan bir başka çalışmada, günde 1000 mg’ın üzerinde DHA verilen çocukların konsantrasyon ve odaklanmalarında artış gözlenirken, dikkat dağınıklıklarında azalmalar görülmüştür.

Bu araştırmaların hepsi de balık yağının önemine vurgu yaparken, şu başlığa işaret etmektedir;

ALDIĞINIZ BALIK YAĞININ İÇİNDEKİ “DHA” ORANINA BAKINIZ

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!