İngilizce Öğrenmek Artık Çok Kolay, Keyifli, Hızlı Ve Üstelik Kalıcı!

Hafıza Teknikleriyle İngilizce Kursu

Erken yaşlarda yabancı dil eğitiminin çocukların zihinsel ve duyusal üstünlükleri ve esnekliklerinden dolayı çok daha etkin sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır. Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur.

Çocukken hepimiz konuşmayı sadece duyarak değil, aynı zamanda görerek ve yaparak aktif bir şekilde öğrendik. Sesleri taklit ederek, anne ve babamızın hareketlerini kopya ederek ve sesler ile hareketler arasında devamlı ilişkiler kurduk. Bu süreç nefes almak kadar doğal ve eğlenceliydi. 

Öyleyse neden okul şartlarında öğrenilen bir yabancı dili veya kelimeleri çok zor olarak yorumluyoruz? Neden ana dilimizi öğrendiğimiz gibi yabancı dilleri etkili bir şekilde öğrenemiyoruz? Bunun sebebi “yabancı dil öğrenmeyle ilgili yetenek eksikliğiniz” değil, çoğu kez takip edilen metodun öğrenme yeteneklerinizden sadece bir kısmını kapsamasıdır.

“Gramer Kuralları”nı okulda öğreniyorum; ancak yabancı kelimeleri aklımda tutamıyorum. “Aynı kelimelerle her karşılaştığımda tekrar tekrar sözlüğe bakmak zorunda kalıyorum” şeklindeki yakınmalar yabancı dil öğrenenlerin en yaygın şikayetleri arasındadır.

Mega Hafıza İngilizce Eğitimi, yabancı dildeki kelimeleri size aynen ana dilinizdeki kelimeleri öğrendiğiniz gibi öğretmektedir. Görerek,  duyarak ve yaparak.  Bu  tekniklerle yabancı kelimeleri hem eğlenceli, hem kolay, hem de hızlı ve kalıcı olarak öğrendiğinizi göreceksiniz.


Bu eğitim yabancı kelime öğrenilmesinde doğal lisan öğrenme yeteneklerinin tümünü kullanmaktadır. Bu sistem, herkesin tercih ettiği bir öğrenme stili olduğunu tespit ederek Nobel ödülü alan bir bilimsel araştırma sonuçlarına dayanmaktadır. Bazı insanlar görerek öğrenmeyi tercih ederken, bazıları duymayı, bazıları da uygulayarak öğrenmeyi tercih etmektedir. Ancak, görsel, işitsel ve fiziksel hareket gibi tüm farklı tercihleri birleştiren bir öğrenme şekli en iyi sonuçları vermektedir.

Geleneksel yabancı kelime öğrenme metotları çoğunlukla ağırlığı okuma ve yazma faaliyetlerine vermektedir. Ayrıca kullanılan alışılmış metotlar daha çok analitik ve mantıksal özelliklere ağırlık vererek beynin sadece sol lop fonksiyonlarını uyarmaktadır. Halbuki şekillerle, ritmle ve müzikle ilgili olan beynin diğer yarısı daha hızlı çalışmaktadır. Geleneksel yöntemler beynin sağ lop fonksiyonlarını hemen, hemen hiç kullanmamaktadır. Önerilen yöntem beynin her iki lobundaki birçok farklı bölgeyi aynı anda uyararak, yabancı kelimeleri adeta beynin içine kilitleyerek kalıcı hafızaya yerleştirilmesini sağlamaktadır. Beynin birçok farklı bölgesi aynı anda uyarıldığı için yabancı kelime öğrenilmesi hızlı, kolay, kalıcı ve eğlenceli bir hale gelmektedir.

Öğrenmede görsel ve fiziksel hareket tercihini kinestetik öğrenme bir araya getiren bu tekniklerle, olaylar, hareketler ve anlamlar arasında sağlam zihinsel bağlar kurulması sağlanmaktadır.


Yapılan bilimsel araştırmalar insanların gördüklerini, duydukları ve okudukları şeylere oranla daha kolay hatırladıklarını göstermektedir. Ayrıca hayali olarak görmenin beyin üzerindeki etkisiyle, çıplak gözle görmenin beyin üzerindeki etkisi arasında çok büyük farklılıkların olmaması da araştırma bulguları arasındadır. Hayal gücü eğitimi ve bu eğitimin yabancı kelime öğrenilmesinde kullanılmasını da öğreten sistem bu konuda da ilk olma özelliğine sahiptir.

Yabancı kelimelerin öğrenilmesinde fotografik hafıza teknikleri ile hayal gücü yöntemleri birleştirilerek beyin için çok sağlam hatırlatıcılar (mnemonics) oluşturulmaktadır.

“Işınsal Kelime Ağları” tekniği yabancı kelimelerin beynimizdeki zihinsel sözlükte doğal olarak yerleşmesi prensiplerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktadır. Bu metot beyinde sağlam hafıza ilişkileri kurulmasını kolaylaştırmaktadır.

Kişisel gelişimi de doğrudan etkileyen İngilizce eğitimi,  çocuğunuzun yaşıtlarından daha “farklı” hissetmesini ve özgüven sahibi olmasını sağlar.  Ayrıca eğitimin içerisinde çocuğunuz, yaşıtlarıyla birlikte eğitici oyunlar oynayarak, aktivite ve etkinliklere katılarak, şarkılar söyleyerek, bulmacalar çözerek, online oyunlarla ve hafıza teknikleriyle bütünleştirilmiş İngilizce öğrenmenin keyfini çıkartacak!

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!