Neden Zeka Oyunları

Çabuk öğrenmede geleceğin metodu “zeka oyunları” dır. Akıl Oyunları’nın 2004 yılından bu yana Türkiye ‘de anaokullarında, ilk, orta ve lise okullarında, üniversitelerde, AVM ‘ler, Fuarlar ve çeşitli ortamlarda tanıttığı “zekâ oyunları” zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. Bu metot yıllar öncesinde ileri dünya ülkelerinde bir öğreti metot ‘u olarak okullarda her seviye de öğretilmektedir.

Kurumumuzca her yıl düzenli olarak yapılan ilkokul ve ortaokul yarışmalarında 300 den fazla okul ve yarışmalardan 1200 ‘ün üzerinde öğrenci katılmıştır.

Zeka Oyunlarının önemini kavrayan Milli Eğitim Bakanlığı 2012-2013 öğretim yılında 5.sınıflardan başlamak üzere 5.,6.,7.,8 sınıflarda eğitim öğretim müfredatına koyarak uygulamaya başlamıştır. Akıl Oyunları müfredat programını hazırlama da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuruluna her türlü destek ve katkıyı yapmıştır. Yapmaya da devam edecektir.

Ayrıca;

Okullarımızdaki Zeka Oyunları Öğretmeni açığını kapatmak adına öğretmenlere kurslar açmakta ve eğitmektedir.


Zeka Oyunları ile Kazanılan Beceriler

 • Akıl yürütme
 • Problem çözme
 • İletişim
 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • Araştırma
 • Karar verme
 • Bilgi teknolojilerini kullanma
 • Girişimcilik

Akıl Yürütme Becerisi

Zeka oyunlarında başarı hızlı ve doğru bir şekilde akıl yürütmeye dayanmaktadır. Geçmişte öğrenilen problem çözme yöntemleri zeka oyunlarını çözebilmek için az veya çok fayda sağlayabilse de zeka oyunları ezbere dayalı bir ders değildir. Zeka oyunlarını bu kadar eğlenceli kılan da sürekli değişen türleri ve zorluk seviyeleri olmasıdır. Akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri olacaktır.

Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi yapılır:

 • Mantığa dayalı fikirler üretme
 • Kendi düşüncelerini düzgün ifade etme
 • Bir problemi analiz ederken tecrübelerini kullanma

Problem Çözme Becerisi

Zeka oyunları dersinin ve etkinliklerinin temeli problem çözmedir. Problemi sadece sayılar ve şekillerle değil gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak öğrencilerin problemleri gerçek dünya sorunlarıyla öznelleştirmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerin uzun vadede problem çözmede başarılı olmalarını sağlamak için problem çözmenin temel aşamaları kavratılmaktadır.

Bu aşamalar:

Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi yapılır:

 • Motivasyon – İstek: Her konuda olduğu gibi istek olmazsa problemin çözümünde başarıya ulaşılması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle istek yaratılır
 • Problemi anlamak, kavramak: Problemi oluşturan koşulları ve kuralları kavramak, çoğu zaman çözümü ve çözüm yöntemini ortaya çıkartacaktır. Bu yüzden bu aşamaya yeteri kadar zaman ayrılmaktadır.
 • Çözüm yönteminin seçilmesi, belirlenmesi: Problemleri çözmek için birçok farklı çözüm yöntemi mevcuttur. Deneme-yanılma, tüme varma, tümden gelme, varsayım kullanma, problemi dönüştürme, problemi parçalama gibi çözme yöntemlerinden en uygun olan biri veya bazıları seçilir.
 • Yöntemin uygulanması: Yöntemin uygulanması süreci bazen çok kısa bazen ise çok kademeli olabilir. Bireysel veya takım çalışmasında bu aşamada sistemli bir çalışma yapılmaktadır.
 • Kontrol: Çözümün tüm kuralları ve şartları sağladığı kontrol edilir.
 • Genelleme: Uygulanan yöntemin geçmişte karşılaşılmış veya gelecekte karşılaşılacak hangi problemlerde kolaylık sağlayabileceği sorgulanır.

İletişim Becerisi

Günümüzde her birey bir takımın parçası olarak hayatını sürdürmek zorundadır. Bu yüzden eğitim sürecinde takım üyesi olmanın gerekleri öğretilmektedir.  Zeka oyunları güçlü bir iletişim aracıdır ve profesyonel şirketlerin eğitimlerinde bile takım çalışmasını öğretmek amacıyla kullanılmaktadır.

Ayrıca zeka oyunları entelektüel bilgi ve birikimin evrensel bir göstergesi olarak görülür. Bu sayede dünyanın her yerinde iletişim kurmaya yarayacaktır.

İletişim becerilerini geliştirebilmek amacıyla;

 • Dünyada yaygın ve sevilen zekâ oyunlarının öğretilmesi
 • Takım çalışmasının temel kuralları
 • Takımda görev dağılımlarının yeteneklere göre paylaşılmasının önemi kavratılmaktadır.

Duyuşsal Özellikler Becerisi

Zeka oyunları programı öğrencilerin olumlu duygusal gelişimini sağlamak için dikkatle işlenmektedir. Zeka oyunlarındaki başarı veya başarısızlığın çok veya az zeki olmanın bir göstergesi olmadığı vurgulanır.

Duyuşsal becerilerin gelişiminde hedefleriz:

 • Hobi olarak zeka oyunlarını sevmeleri
 • Zekanın ve zihinsel gelişimin faydalarını kavrama
 • Sabırlı ve sorumlu olma
 • Problemleri çözebileceğine inanma, çözme isteği, motivasyonu kazanma
 • Zeka oyunları kültürünü sosyal becerileri için kullanmayı öğrenme
 • Empati geliştirme
 • Akıl yürütmenin önemini kavrama

Öz Güven Becerisi

Programlarımızda katılımcıların öz güven ile ilgili özelliklerinin gelişimine önem verilmektedir.

Öz güvenin gelişmesi için aşağıdakiler hedefler gözetilir:

 • Zeka oyunlarını sevmek, sevdirmek
 • Zihinsel gelişimi hayat hedeflerini belirlerken kullanma
 • Zeka oyunları dersinde bireysel veya takım çalışmalarında istekli olma
 • Zeka oyunları dersi araçlarını özenli kullanma

Psikomotor Becerisi

Zeka oyunları dersinde mekanik oyunlar ve strateji oyunları hazırlarken ve oynarken psikomotor becerilerin gelişimi için birçok araç kullanılacaktır.

Psikomotor becerilerin geliştirilebilmesi için aşağıdakiler hedefler gözetilir:

 • Birim küpleri kullanarak çeşitli oyun materyaller üretme
 • Makas, maket bıçağı vb malzemeleri kullanarak tangram vb oyunlar üretme
 • Kağıt, karton vb malzemeler katlayarak oyunlar üretme veya çözme
 • Pergel, cetvel, iletki ve gönyeyi kullanma
 • İki ve üç boyutlu şekiller ve cisimler çizme
 • Bilgisayar yazılımlarını kullanma

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!